Hotelová škola

Obchodní akademie

Studijní obor:

Obchodní akademie

Střední průmyslová škola

Cestovatelský belgický deník dívčího týmu OA

Ve dnech 13. - 16. června 2022 studentky 3. ročníku OA Teplice (J. Al Gandari, B. Bešťáková, N. Buřtová, V. Matašeová, K. Řáhová a K. Vlasatá) společně s jejich vyučující Ing. Novotnou navštívily Belgii v rámci soutěže „Poznej EU“ pořádané KÚ Ústeckého kraje.

Projekt SYPO – Činnost oblastního kabinetu českého jazyka a literatury

Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu „Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů“. 15. 6. 2022 proběhlo v pořadí druhé zasedání učitelů českého jazyka a literatury, jehož cílem je vždy diskuse o problémech v oboru napříč základními a středními školami.

Vyhlášeno 5. kolo PŘ do šk. r. 2022/2023

Ředitel Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, Benešovo náměstí 604/1,
stanovil v souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění:

1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

FOTO4TEENS 2022 - 23

Máš mladšího sourozence, znáš kamaráda (11 - 15 let), který se zajímá o fotografování?
Řekni mu o klubu, který se bude od září 2022 každý čtvrtek scházet na SPŠ Teplice.
V letošním roce klub pracoval pod vedením Petra a Honzy Mackových.

HACKITHON 2022 - 2. místo SPŠ Teplice

Studenti SPŠ Teplice uspěli na Hackithonu

TECHNOWIZZ - technická soutěž

Dárcovský fond AGC Automotive Czech
ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací
vyhlašují
6. ročník soutěže s názvem „Technowizz“

NAJDOU SE ŠIKOVNÍ A PRACOVITÍ STUDENTI na SPŠ?

VÝSLEDKY 4. kolo PŘ do šk. r. 2022/2023

Ředitel Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, Benešovo náměstí 1, rozhodl v souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění o počtu přijatých v rámci 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Spolupráce s univerzitou jde na hotelovce do finále

Škola je zapojena do projektu „Rozvoj esenciálních myšlenkových dovedností v demokratické společnosti“. Hlavním obsahem a cílem projektu je tvorba, implementace a testování didaktických materiálů, rozvíjejících žáka v souvislosti s rozvojem porozumění čtenému, schopnosti řešit problémy aj.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Teplický Zámek, resp. rokokový sál byl v úterý 31. 5. svědkem slavnostního aktu, při kterém letošní absolventi převzali z rukou ředitele školy svá maturitní vysvědčení za přítomnosti zástupců školy, třídních učitelů a rodičů.

Žlutá kvítka pomáhají v boji proti rakovině

Ve středu 11. května 2022 opět proběhla sbírka Ligy proti rakovině Praha zaměřená na prevenci nádorů reprodukčních orgánů.
Studenti Obchodní akademie Teplice se tradičně této sbírky zúčastňují. V letošním roce se na akci podílely třídy 3. A a 3. B.

Stránky

Přihlásit se k odběru Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice RSS