Sociální činnost

Oborem vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost od 1. 9. 2018 rozšiřujeme vzdělávací nabídku o nový obor, který se od ostatních nabízených oborů liší především tím, že bude zakončen maturitní zkouškou, kde nebude požadována povinně matematika. Je to vedle uměleckých a zdravotních oborů jedna z mála možností jak se neoblíbené matematice vyhnout.
Absolventi tohoto oboru jsou připravování na práci v sociálních službách, nejen v kamenných zařízeních, ale i v terénu. Odborné kompetence jsou rozvíjeny nejen teoretickou a praktickou přípravou na půdě školy, ale od druhého ročníku do konce studia především odbornou přípravou v zařízeních našich partnerů. Mezi partnery nalezneme domovy důchodců, Arkádii, Oblastní spolek Červeného kříže nebo Selesiánské středisko. Důrazem na jazykovou přípravu jsou absolventi připravování i na poskytování služeb v zahraničí.