Obchodní akademie 63-41-M/02

Obor Obchodní akademie se od roku 2015 vyučuje podle školního vzdělávacího programu - Obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky. V novém ŠvP byly navýšeny hodiny výuky cizích jazyků, cizí jazyk I. na 20 hodin a cizí jazyk II. na 12 hodin po dobu studia. Navýšeny byly i hodiny výuky matematiky, včetně zařazení předmětu Praktická matematika, jako reakce na zavedení povinné maturity z matematiky.
Učební plán studijního programu a jejich plné znění naleznete v přiložených souborech.