Informační technologie 18-20-M/01

Obor Informační technologie je zaměřen na činnosti v oblasti ICT.

Od 1.9.2015 zahajujeme výuku podle upravenehé školního vzdělávacího programu, kde rozšiřujeme praktické využití znalostí. Učební plán pro 1. ročník studia je společný pro všechny obory průmyslové školy, specializace zahajuje od druhého ročníku. 

Podrobný popis studijní oboru je uveden v níže přiloženém školním vzdělávacím programu.