Hotelnictví 65-42-M/01

Studijní obor Hotelnictví 65-42-M/01 se na škole vyučuje od 1.9.2015 podle nově upraveného školního vzdělávacího plánu, který reaguje na myšlenku zavést od roku 2019 povinnou maturitní zkoušku z matematiky, tento záměr se postupně posunul až na rok 2022. Od 1.9.2016 se vyučuje podle školního vzdělávacího program, který zaznamenal úpravy v předmětu TPP, kdy byla do výuky zavedena interaktivní metoda "Kulinářské umění". Od 1.9.2018 došlo k drobné úpravě obsahu předmětu "Matematika", jako reakce na změny v RVP.
Školní vzdělávací plán "HOT - Hotelnictví a turismus" je zaměřen především na praktické činnosti a výuku cizích jazyků, které mohou žáci prověřovat v praxi v rámci odborného výcviku, konaného v zahraničí. Žáci během studia absolvují 13 týdnů povinné praxe a řadu povinných odborných akcí. Po celou dobu studia je zařazeno týdně 8 hodin studia cizích jazyků.
V připojených souborech lze nalézt zkrácený učební plan oboru Hotelnictví a kompletní verzi školního vzdělávacího programu.