Hotelová škola

Studijní obory:

Hotelnictví

Podnikání

Učební obory:

Kuchař; Číšník, Servírka; Cukrář

Obchodní akademie

Studijní obor:

Obchodní akademie

Střední průmyslová škola

Slavnostní zahájení školního roku

Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 pro žáky prvních ročníků proběhne již tradičně v Domě kultury v Teplicích, ve čtvrtek 1. září 2016 od 8 hodin.

Vyhlášeno 5.kolo PŘ do šk.roku 2016-17

Ředitel Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, Benešovo náměstí 1 stanovil v souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění:
Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017
1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

Výsledky 4.kola PŘ do šk.r.2016/17

Ředitel Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, Benešovo náměstí 1,p.o. rozhodl v souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění o počtu přijatých v rámci 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017.

Polední nabídka

Školní jídelna U Kantora i v době letních prázdnin nabízí své služby široké veřejnosti. Od pondělí 22.8.2016 nabízíme stálou nabídku s pokrmy od 65,- Kč s polévkou a nápojem viz. příloha. Těšíme se na Vaší návštěvu

Provoz v sekretariátech školy

Plný provoz bude zajištěn na budově HŠ.
Viz rozpis v příloze.
Od 22.8. již plný provoz ve všech sekretariátech.

Habenichtová Michaela, vedoucí sekretariátu

Školní jídelna U Kantora v plném provozu

Služby školní jídelny jsou tu pro Vás i po celou dobu letních prázdnin. Pro naše stálé strávníky zůstávají služby v podobném rozsahu jako během školního roku. Nabízíme také nabídku pokrmů bez nutnosti objednávky v předstihu. V nabídce jsou pokrmy s polévkou od 65,- Kč.

"Orel Eddie"

Jak už se stalo tradicí, Hotelovka v závěru školního roku navštívila teplické kino Květen. A tentokrát jsme na filmovém plátně zhlédli neuvěřitelný příběh natočený podle skutečného životního osudu. Touha splnit si životní sen je motorem snad každého z nás.

4. Autosalon SPŠ Teplice

Dne 28.6.2016 se uskutečnil další ročník našeho autosalonu, který svým rozsahem už překračuje hranice našeho krásného města. Stalo se snad už milou tradicí, že po zahajovacích proslovech našeho pana ředitele Mgr. J. Nekudy, paní Ing. D.

Poslední exkurze tohoto školního roku

Dne 28. června se žáci 3. ročníku hotelové školy zúčastnili prohlídky výroby českého porcelánu v Dubí. Dozvěděli se informace o vzniku fabriky, vývoji značky a na vlastní oči viděli výrobu porcelánu od přípravy základní hmoty až po dekoraci a balení výrobků.

Požadavky pro opravné zkoušky ve školním roce 2015-16 na SPŠ z matematiky.

1. ročník
- lineární rovnice, lineární nerovnice
- soustavy lineárních rovnic, soustavy lineárních nerovnic
- kvadratické rovnice, kvadratické nerovnice, nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
- iracionální rovnice
- soustavy lineární a kvadratické rovnice

Stránky

Přihlásit se k odběru Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice RSS